رنگ مولتی کالر

در نقاشي ساختمان با رنگ مولتي کالر از بهترين نوع رنگ ساختمان در طرحها و رنگههاي مختلف استفاده شده

رنگ مولتی کالر چیست:
مولتی کالر رنگی است که از انجام چند رنگ به صورت مجزا به دست می آید  این رنگ یک رنگ پس زمینه می باشد که رنگهای دیگر به صورت رگه های مختلف در آن نمایان می گردد . این رنگها فوق العاده تزئینی و در طرحهای مختلف وجود دارد و با استفاده از فرمول خاس امکان ساخت رنگهای متنوع به وجود می آید

انواع رنگ مولتي کالر عبارتند از :
رنگ مولني کالر اطلس - رنگ مولتي کالر پارس - رنگ مولتي کالر رونق - رنگ مولتي کالر پارسه , رنگ  مولبتي کالر آريا  و رنگ مولتی کالر قابل شستشو
 


jahandedeh 3/2/2017 10:20:27 AM
طراحی توسط طراحی سایت فاتح طراحی سایت Valid XHTML 1.0 Transitional